ul. Bożego Ciała 26, 31-059 Kraków, tel. (+48) 12-430-59-95

Parafia Bożego Ciała w Krakowie

Plan Bazyliki

mapa-kosciola

1. Ołtarz główny

2. Ołtarz Matki Bożej Bolesnej, rokokowy, obraz w tym ołtarzu, z pocz. XVII w., przedstawia Zdjęcie z krzyża

3. Ołtarz św. Marii Magdaleny, rokokowy, obraz z pocz. XVII w.

4. Obrazy Wojciecha Podkory (pocz. XVII w.), przedstawiające: Narodzenie Chrystusa, Ostatnią Wieczerzę, Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Świętego, Wniebowzięcie Matki Bożej; poniżej: Wizja bł. Stanisława Kazimierczyka i obraz św. Ubalda

5. Epitafium i portret prepozyta Marcina Kłoczyńskiego

6. Tron prepozyta i stalle kanoników, wykonane w latach 1624-32, zakończone przy tęczy figurami św. Augustyna i Ambrożego

7. Zakrystia

8. Skarbiec i oratorium z XVIII-wiecznym obrazem bł. Stanisława Kazimierczyka

9. Tęcza z 1763 roku, z figurami Matki Bożej i św. Jana Ewangelisty oraz św. Marii Magdaleny (u stóp krzyża)

10. Ołtarz Najświętszego Zbawiciela;

11. Ołtarz Matki Bożej Łaskawej, wykonany w latach 1623-24, obraz Maryi malował w 1624 roku Łukasz Porębski; na zasuwie obraz NMP Niepokalanie Poczętej; ołtarz zdobią figury Panny Mądrej i Panny Mężnej (wcześniej stały tu posągi śś. Joachima i Anny, obecnie i Muzeum Narodowym); w zwieńczeniu obraz Zwiastowania

12. Ołtarz Krzyża Świętego z grupą Ukrzyżowania, XIX w. [Widok1]

13. Ołtarz — mauzoleum św. Stanisława Kazimierczyka

14. Obrazy wotywne, przedstawiające uzdrowienia i cudy zdziałane za wstawiennictwem

15. Obraz Felix saeculum Cracoviae

16. Tablica upamiętniająca Bartłomieja Berecciego, pochowanego w tym kościele

17. Ołtarz św. Judy Tadeusza, rokokowy, z obrazem Astolfa Vagioli

18. Obraz Sąd Piłata, XVII w.

19. Ołtarz Ecce Homo, z obrazem Astolfa Vagioli

20. Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej

21. Ołtarz św. Antoniego Padewskiego; w zwieńczeniu obraz Wniebowzięcia; w okładzinie obraz św. Marka

22. Ołtarz Przemienienia Pańskiego; obraz Łukasza Orłowskiego 1740-50; figury apostołów: Andrzeja, Jakuba, Piotra i Jana; w okładzinach obrazy: Chrystus przekazujący klucze św. Piotrowi; Św. Piotr

23. Ołtarz św. Michała Archanioła, rokokowy, z posągami Archanioła Gabriela i Rafała, w zwieńczeniu płaskorzeźba Anioła Stróża; w okładzinach obrazy śś. Łukasza i Jana

24. Ambona

25. Ołtarz Miłosierdzia Bożego (dawniej św. Ubalda)

26. Ołtarz św. Augustyna; obraz Łukasza Orłowskiego 1744; fi gury św. Ambrożego i papieża Leona Wielkiego; w okładzinach obrazy św. Augustyna z Matką Bożą przed Chrystusem ukrzyżowanym; śś. Augustyna i Moniki

27. Ołtarz Trójcy Przenajświętszej; w zwieńczeniu obraz Wniebowstąpienia; mensa ołtarza gotycka, ozdobiona arkadkami z herbem Ziemi Dobrzyńskiej i Kazimierza; w okładzinach obraz św. Mateusza

28. Chór muzyczny

29. Kaplica św. Anny
a) Ołtarz z obrazem św. Anny Samotrzeciej i figurami
b) Szafy brackie
c) Płyta nagrobna Bartłomieja Berecciego

30. Ołtarz Świętej Rodziny z obrazem Astolfa Vagioli (1615); mensa ołtarza z II poł. XV w., wnęki renesansowe z ok. 1615 roku, nastawy rokokowe (XVIII w.)

31. Kaplica Zwiastowania NMP


a) ołtarz z łaskami słynącym obrazem Matki Bożej z Jabłuszkiem


b) Ołtarz Serca Jezusowego


c) Ołtarz św. Józefa


d) Chrzcielnica z XV w.

 

32. Ołtarz śś. Karola Boromeusza i Kazimierza Królewicza; z obrazem Astolfa Vagioli (1615); mensa ołtarza z II poł. XV w., wnęki renesansowe z ok. 1615 roku, nastawy rokokowe (XVIII w.)

33. Nagrobek Augustyna Kottwicza 1550

34. Obrazy Dolabelli (1627): Chwała Zakonu Kanoników Regularnych i Męczeństwo św. Tomasza Kantuaryjskiego

35. Nagrobek Elżbiety Lexowej i jej męża Marcina Habera

36. Ołtarz św. Józefa, wykonany w roku 1621; pierwotnie znajdował się tu obraz W. Podkory przedstawiający święte: Barbarę, Katarzynę, Agnieszkę i Apolonię; od 1943 jest tu obraz św. Józefa (A. Hyły), otoczony przez fi gury Mojżesza i Aarona; w zwieńczeniu obraz Chrystusa Zmartwychwstałego

A. Gotycka wieża, odbudowana 1556-58, w 2.ćw. XVII w. podwyższona i zakończona hełmem

B. Ogrojec z połowy XVII w., z późnogotyckim krucyfi ksem i Matką Bożą z Janem Ewangelistą oraz barokowym Chrystusem z apostołami i aniołem

C. Karcery

D. Dawny cmentarz

E. Klasztor

 

Plan Bazyliki

zobacz też Przewodnik po Bazylice