ul. Bożego Ciała 26, 31-059 Kraków, tel. (+48) 12-430-59-95

Parafia Bożego Ciała w Krakowie

Kaplica Zwiastowania

kapliza zwiastowania

Późnorenesansowy kamienny portal, sięgający aż pod łukowe sklepienie nawy, prowadzi nas do kaplicy Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.

 Kronika klasztorna podaje, że w 1410 roku konsekrowano w tym miejscu nowo wzniesioną kaplicę w stylu gotyckim pod wezwaniem Wniebowzięcia Matki Bożej i Trzech Króli. Kaplicę tę rozebrał prepozyt Jacek Liberiusz i zaczął budowę nowej o wiele wspanialszej, nakrytej kopułą na wzór kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Budowę ukończono w 1662 roku jak nas informuje tablica pamiątkowa umieszczona na zewnątrz. Poświęcenia i konsekracji ołtarza dokonał 28 października 1674 roku bp Mikołaj Oborski. Wnetrze kaplicy ozdobione jest pilastrowaniem korynckim na stylobatach. Kopuła dzielona sztukaterią ma ozdobne kartusze, zamykające owalem olejne obrazy ze scenami z życia Matki Bożej. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z przełomu XV/XVI wieku, malowany na desce, znany w literaturze pod nazwą Madonny z Jabłuszkiem. Obraz przypisywany jest malarzowi krakowskiemu Marcinowi Czarnemu. Po obu stronach obrazu mamy alegoryczne figury Arki Przymierza oraz Wieży Dawidowej (tytuły przypisywane Maryi). U stóp ołtarza stoją dwa pokaźnych rozmiarów, barokowe świeczniki. Ufundował je w pierwszej połowie XVII wieku ks. Jan Żórawski. Niegdyś świeczniki te stały obok ołtarza głównego w prezbiterium kościoła. Kaplicę zamyka ozdobna krata zaprojektowana przez Jerzego Bieżanowskiego i wykonana w 1982 roku w warsztacie Antoniego.

 

kaplisa zwiastowania aniol 
 kapliza zwiastowania chrzecielnica
 albumpo-009
kaplica zwiastowania na zewnatrz