ul. Bożego Ciała 26, 31-059 Kraków, tel. (+48) 12-430-59-95

Parafia Bożego Ciała w Krakowie

Dziedziniec – Cmentarz

dziedziniec

Obszerny plac rozciągający się wokół kościoła otoczony murem, którego dolna kamienna część pochodzi z XVI wieku, zaś górna ceglana z czasów prepozyta Marcina Kłoczyńskiego, był niegdyś cmentarzem parafialnym.

Cmentarz został zamknięty w ostatnich latach XVIII wieku. Usunięcia ostatnich grobów z cmentarza dokonano po 1857 roku za czasów opata Stanisława Słotwińskiego. Obecny wygląd nadano obejściu w latach 1936-1938 w związku z pracami ochronnymi przy fundamentach kościoła. Pamiątką po istniejącym tu cmentarzu są zachowane do dzisiaj w murze resztki tablic nagrobnych.

W obręb cmentarza, a dzisiaj dziedzińca przykościelnego, prowadzą trzy bramy: dwie renesansowe z pierwszej połowy XVII wieku (od ul. Bożego Ciała i placu Wolnica) oraz trzecia gospodarcza (od ul.św. Wawrzyńca).

Tablica z kosciola sw WawrzyncaCmentarz ogrodzony był murem. Z tablicy pamiątkowej z kościoła św. Wawrzyńca znajdującej się obecnie przy wejściu do klasztoru czytamy:
"Na chwałę Boga Wszechmocnego, dla większego splendoru i spokoju w tej światyni ku czci chwalebnego Męczennika Chrystusowego Wawrzyńca odprawianych nabożeństw, zwłaszcza w jego uroczystość, a nade wszystko dla powstrzymania burzliwych tumultów, które zwykły się zdarzać w stosunku do ludnosci żydowskiej, a stanowiących duże zagrożenie nie tylko dla Żydów, ale i dla Chrześcian, Marcin Kłoczyński wraz ze swoim konwentem Bożego Ciała Kanoników Regularnycvh ten mur od fundamentów wzniósł i zezwolił Żydom na wieczyste korzystanie z niego od strony ich osiedla za opłatą rocznego czynszu.   Roku Pańskiego 1627"

 

 

cmentarz1788-1792
 albumpi-007
 

imageimageimageimageimageimageimageimage