ul. Bożego Ciała 26, 31-059 Kraków, tel. (+48) 12-430-59-95

Parafia Bożego Ciała w Krakowie

XXXI Niedziela Zwykła 2013

31 Niedziela Zwykła
Dzisiejsza niedziela jest 31 Niedzielą Zwykłą. Przypominamy, że w dniach od 1 do 8 listopada można zyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych. Odpust ten zyskujemy za nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych.

Wypominki za zmarłych poleconych w wypominkach codziennie o godzinie 1820.Także codziennie, we wszystkie dni Listopada odprawiana jest Msza Święta za zmarłych poleconych w Wypominkach [o różnych godzinach]. Wypominki roczne w każdy ostatni piątek miesiąca o 1830, a o 1900 Msza św. za zmarłych wymienionych w wypominkach rocznych.

Na wypominki roczne i miesięczne przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej i w zakrystii.

Jutro o godzinie 1200 Msza św. w intencji Brata Karola Krzyżanowskiego w dniu Jego imienin. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

W piątek, 8 listopada święto Wszystkich Świętych Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich. Dziękować będziemy Bogu za dar świętych w naszym Zakonie i modlić się będziemy za nasz Zakon. W sobotę Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, z którą nasz Zakon jest związany i od której czerpie swoją nazwę.

Spotkanie kandydatów do bierzmowania odbędzie się 6 listopada [w środę] w sali katechetycznej. Uczniowie klas 1 i 2 gimnazjum zapraszamy na godz. 1730. Uczniowie klas 3 gimnazjum mają spotkanie o godz. 1800.

W 1, 2, 3 i 4 sobotę miesiąca odbywa się Kurs przedmałżeński dla narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa. Początek spotkań w sobotę o 1700.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na potrzeby naszej Parafii i na nasze Zakonne Wyższe Seminarium Duchowne.

Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszli: + Janina Domaradzka z ul. Miodowej, + Cyprian Kargol z ul. Starowiślnej i + Małgorzata Dębowska z ul. Jakuba. Pomódlmy się także za ++ których poleciliśmy w wypominkach rocznych i miesięcznych: Wieczny odpoczynek ...

Naszym drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy zdrowego i miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej i Świętego Stanisława Kazimierczyka.

Kanonicy Regularni Laterańscy

XXX Niedziela Zwykła 2013

30 Niedziela Zwykła
Nabożeństwo Różańcowe dziś o godzinie 1800. Dzisiejsze nabożeństwo połączone jest z procesją do 5 ołtarzy. Zapraszamy serdecznie Arcybractwo, Żywy Różaniec, Asystę i Służbę Liturgiczną Ołtarza. Codziennie Różaniec o godzinie 1820.

Dzisiaj przeżywamy uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego. Dziękujemy Bogu za Fundatorów i Budowniczych naszej Bazyliki Bożego Ciała. Dziękujemy wszystkim, którzy w obecnym czasie o ten dom Boży się troszczą i napełniają go swoją obecnością i swoją modlitwą.

Jutro święto Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. dzień imienin Ks. Tadeusza masłowskiego. Msza św. w int. ks. Tadeusza jutro o godzinie 1200.

W piątek Uroczystość Wszystkich Świętych. Katolicy w dniu Wszystkich Świętych są zobowiązani do uczestniczenia we Mszy św. W naszej bazylice Msze jak w każdą niedzielę. Nieszpory za zmarłych z procesją w kościele do pięciu stacji o godz. 1800.

W sobotę Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. za zmarłych poleconych w wypominkach o godz. 800 i 1900. Procesja z modlitwami za zmarłych w kościele po Mszy św. godz. 800. O godz. 1800 Nieszpory za zmarłych i procesja. W Dniu Zadusznym można zyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych. Odpust ten można zyskać począwszy od popołudnia 1 listopada i przez cały dzień następny (2 listopada) pod warunkiem odbycia sakramentalnej spowiedzi, udziału we Mszy św. i Komunii św. oraz odmówienia modlitw: Wierzę w Boga, Ojcze nasz, i dowolnej modlitwy w intencji Ojca św.. Odpust za zmarłych można też zyskać także od 1 do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych.

W przedsionkach kościoła nasi Klerycy przyjmują na wypominki jednorazowe. Na wypominki roczne i miesięczne przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej i zakrystii. Wypominki w listopadzie połączone z modlitwą różańcową codziennie o godzinie 1820.

W tym tygodniu 1 piątek i 1 sobota miesiąca. W 1 piątek miesiąca dzieci i kandydatów do bierzmowania zapraszamy do spowiedzi i do Komunii Świętej. Najbliższe spotkanie kandydatów do bierzmowania odbędzie się 6 listopada w Sali katechetycznej. Klasy 1 i 2 gimnazjum zapraszamy do salki katechetycznej na godz. 1730, uczniów klas 3 na godz. 1800.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na potrzeby naszej Parafii i na nasze Seminarium Duchowne.

Z naszej rodziny parafialnej w ostatnim tygodniu do wieczności odeszli: + Krystyna Olesińska z ul. Brzozowej, + Julia Krzywdziak z ul. Wrzesińskiej i + Janina Sulik. Polecajmy ich Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek...

Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej. Boga prosimy o błogosławieństwo przez wstawiennictwo Św. Stanisława Kazimierczyka – Apostoła Eucharystii.

Kanonicy Regularni Laterańscy

XXIX Niedziela Zwykła 2013

29 Niedziela Zwykła
Nabożeństwa Różańcowe codziennie o 1820. Dziękujemy serdecznie tym, którzy codziennie przychodzą na różaniec. Zapraszamy tych, którzy jeszcze do tej pory nie włączyli się w tę modlitwę. Maryja czeka na każdego kto z wiarą modli się.

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:

- dzisiaj - uroczystość św. Jana Kantego, kapłana,

- jutro - wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa,

- we wtorek - błogosławionego Jana Pawła II, papieża,

- w następną niedzielę uroczystość: Rocznica poświęcenia Kościoła własnego;

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny. Obecny Tydzień misyjny przeżywamy pod hasłem „Miłosierdzie Boże dla całego świata”. Misje możemy wspierać przez modlitwę i ofiarę. Przez cały tydzień modlić się będziemy w intencji misji, misjonarzy, o nowe powołania misyjne i za tych którzy misje wspierają modlitwą, swoim cierpieniem i pomocą materialną.

Na wypominki roczne i miesięczne a także na Mszę Świętą składkową za naszych drogich zmarłych przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej i zakrystii. Na ołtarzach wyłożone są kartki na wypominki. Otoczmy naszych drogich zmarłych modlitwą. Niech nikt z nich nie zostanie bez naszej duchowej pomocy.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na potrzeby Parafii, klasztoru i Seminarium. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do bazyliki.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: + Zbigniew Kuczek i + Natalia Obarzanowska z ul. Rzeszowskiej. Polecajmy ich Bożemu miłosierdziu:

Wieczny odpoczynek ...

Naszym drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. O Boże błogosławieństwo prosimy przez wstawiennictwo Św. Jana Kantego i Św. Stanisława Kazimierczyka - Apostoła Eucharystii.

Kanonicy Regularni Laterańscy

XXVIII Niedziela Zwykła 2013

28 Niedziela Zwykła
XIII Dzień Papieski – „Jan Paweł II – Papież Dialogu”

Rozpoczynamy kolejny tydzień października – miesiąca poświęconego modlitwie różańcowej. Przypominamy, że nabożeństwo różańcowe odprawiamy codziennie o godz. 1820.

Dzisiaj obchodzimy XIII Dzień Papieski. W przedsionkach kościoła po Mszach św. możemy wesprzeć fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, która przydziela stypendia uzdolnionej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin.

Jutro 14 października: Święto Edukacji Narodowej – Dzień Nauczyciela. Z tej okazji składamy serdeczne życzenia wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom, Katechetom i Pedagogom. Niech Pan Jezus obdarza Was zdrowiem, błogosławieństwem i wszelkimi potrzebnymi łaskami.

Jutro 14 dzień miesiąca. Jak co miesiąc modlić się będziemy za prześladowanych za wiarę. W tej intencji ofiarujemy jutro różaniec. Na Mszy św. o godz. 1900 także modlić się będziemy za prześladowanych w XXI wieku za wiarę.

W czwartek 17 października przypada 3 rocznica kanonizacji św. Stanisława Kazimierczyka. Po Mszach św. będziemy odmawiać Litanię do św. Stanisława Kazimierczyka i oddawać mu cześć przez ucałowanie relikwii. Serdecznie zapraszamy do dziękczynienia za dar kanonizacji.

Zbliża się listopad – miesiąc poświęcony pamięci zmarłych. W kancelarii i zakrystii przyjmujemy na wypominki miesięczne i roczne. Kartki do wypisania imion są wyłożone na bocznych ołtarzach.

Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na pomoc dla cierpiących w Syrii. Już w miniony wtorek nasze ofiary zostały przesłane na odpowiednie konto Caritasu. Dziękujemy serdecznie za kolejne ofiary na potrzeby naszej Parafii.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: + Wojciech Burkat z ul. Starowiślnej, + Elżbieta Jamka z ul. Mostowej i + Danuta Lorenowicz z ul. Józefa. Polecajmy ich Bożemu miłosierdziu: Wieczny odpoczynek …

Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Różańcowej. Naszego Patrona Św. Stanisława Kazimierczyka prosimy o wstawiennictwo przed Bożym Tronem we wszystkich ważnych sprawach naszego życia.

Kanonicy Regularni Laterańscy

XXVII Niedziela Zwykła 2013

27 Niedziela Zwykła
Dzisiejsza niedziela jest 27 niedzielą zwykłą w Kalendarzu Liturgicznym.

Procesja różańcowa do pięciu ołtarzy dzisiaj o godzinie 1800. Zapraszamy Arcybractwo, Procesję, Ministrantów. W sposób szczególny zapraszamy Żywy Różaniec. Matka Boża wzywała w Gietrzwałdzie wszystkich prosiła o modlitwę na różańcu.

Nabożeństwo Różańcowe codziennie o godz. 1820. Serdecznie zapraszamy na tę modlitwę wszystkich. Dzieci, które będą uczestniczyć w nabożeństwie, otrzymają każdego dnia w zakrystii obrazek.

W środę o godzinie 1600 msza św. dla chorych i w intencji chorych.

W przyszłą niedzielę XIII już Dzień Papieski. Za Tydzień, będzie przeprowadzona zbiórka pieniędzy na rzecz fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przydzielającej stypendia utalentowanej młodzieży pochodzącej z biednych rodzin.

w nadchodzącym tygodniu w Liturgii Kościoła przeżywać będziemy:

- w poniedziałek – wspomnienie Matki Bożej Różańcowej,

- w środę – święto Błogosławionego Wincentego Kadłubka, biskupa;

W Kancelarii Parafialnej przyjmujemy na wypominki miesięczne i roczne za zmarłych. Pamiętajmy o modlitwie za tych, którzy na naszą modlitwę czekają.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na potrzeby naszej Parafii. Dziękujemy za ofiary indywidualne na prace prowadzone przy naszej Bazylice. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do Bazyliki.

Z naszej Rodziny parafialnej do wieczności odeszli: + Piotr Siedlecki z ul. Podbrzezie, + Stanisław Michalik z ul. Starowiślnej, + Adam Peszko z ul. Św. Wawrzyńca, + Otylia Sodo z ul. Józefa i + Witold Gieras z ul. Starowiślnej. Polecajmy ich Bożemu Miłosierdziu i módlmy się za nich: wieczny odpoczynek...

Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Różańcowej.

Kanonicy Regularni Laterańscy

XXVI Niedziela Zwykła 2013

26 Niedziela Zwykła
Dziś 26 Niedziela Zwykła.

W liturgii Kościoła w nadchodzącym tygodniu przeżywać będziemy:

- w poniedziałek – wsp. św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła;

- we wtorek – wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła;

- w środę – w wspomnienie świętych Aniołów Stróżów;

- w piątek – wspomnienie św. Franciszka z Asyżu;

- w sobotę – wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy;

We wtorek rozpoczynamy październik, miesiąc modlitwy różańcowej. W październiku każdego dnia będziemy modlić się na różańcu w naszej bazylice o godz. 1820. Serdecznie zapraszamy na tę modlitwę wszystkich. Dzieci, które będą uczestniczyć w nabożeństwie, otrzymają każdego dnia obrazek.

Za odmówienie różańca wraz z rozmyślaniem nad tajemnicami różańcowymi w kościele lub rodzinie można zyskać odpust zupełny.

W następną niedzielę taca będzie przeznaczona na cele charytatywne.

Także w następną niedzielę procesja różańcowa do pięciu ołtarzy. Procesja do 5 ołtarzy rozpocznie się o godzinie 1800. Zapraszamy Arcybractwo, Żywy Różaniec, Ministrantów i Asystę Procesyjną.

W tym tygodniu przypada 1 czwartek, 1 piątek i 1 sobota miesiąca. W pierwszy piątek miesiąca o godzinie 1700 spowiedź i Msza Święta dla dzieci i kandydatów do bierzmowania. Apelujemy do dzieci i kandydatów o gorliwe uczestniczenie w pierwszych piątkach miesiąca. Starszych gorąco prosimy, aby dali dzieciom i młodzieży przykład miłości do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na potrzeby naszej Parafii. Dziękujemy za kolejne ofiary indywidualne na prace przy naszej bazylice.

Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszli + Janusz Ochalik, + Leszek Zieliński z ul. Wąskiej, + Robert Rams z ul. Berka Joselewicza, + Adam Nowak z ul. Mostowej, + Kazimierz Dyduła z ul. Józefa i + Tomasz Walosik z ul. Św. Wawrzyńca. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu: wieczny odpoczynek...

Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Różańcowej na nowy tydzień i na cały miesiąc październik. Szczęść Boże!

Kanonicy Regularni Laterańscy