ul. Bożego Ciała 26, 31-059 Kraków, tel. (+48) 12-430-59-95

Parafia Bożego Ciała w Krakowie

Otwarcie trumny 26 X 2009

2009-09-26-135

26 października 2009 roku w bazylice Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu miało miejsce wyjątkowe wydarzenie-otwarcie grobu bł. Stanisława Kazimierczyka, kanonika regularnego.

Wszystko rozpoczęło się o godzinie 9, uroczystym odśpiewaniem Modlitwy w Ciągu dnia z Liturgii Godzin. Następnie x. prof. Kazimierz Łatak CRL przedstawił zebranym krótki zarys dziejów kultu relikwii bł. Stanisława Kazimierczyka.
Po prelekcji x. Profesora, notariusz odczytał dekret Prefekta Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych abp. Angelo Amato. Gdy notariusz skończył odczytywać dekret wyjęto cynową trumienkę z doczesnymi szczątkami błogosławionego z sarkofagu przy ołtarzu Stanisława Kazimierczyka. Trumnę z relikwiami kanonika, przy licznym udziale duchowieństwa i wiernych, przeniesiono do zakrystii.

W zakrystii, już bez udziału osób postronnych, odczytano Instrukcje Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych , dekret x. metropolity Stanisława kard. Dziwisza oraz zaprzysiężono komisję w składzie: x. dr Andrzej Scąber – Delegat x. Kardynała, o. Szczepan Praśkiewicz OCD – Promotor Sprawiedliwości, x. mgr Piotr Walczak CRL – Notariusz, dr Bohdan Sawicki - lekarz, x. mgr lic. Marian Szczecina CRL – Wizytator Polskiej Prowincji Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich, x. prof. dr hab. Kazimierz Łatak CRL, x. mgr Dariusz Kaczyński CRL – przeor konwentu Bożego Ciała i mgr Krystyn Kozioł – Instrumentariusz.

Następnie nastąpiło otwarcie trumny i dokonano podziału relikwii oraz przystąpiono do sporządzania protokołu z przeprowadzonych prac. Po krótkiej przerwie na posiłek Notariusz odczytał protokół pod którym podpisali się członkowie komisji oraz świadkowie z ramienia zakonu.

Gdy uczyniono zadość wszystkim przewidzianym przez prawo czynnościom, zamknięto trumnę którą następnie przeniesiono do mauzoleum, gdzie po krótkiej modlitwie i błogosławieństwie doczesne szczątki Stanisława Kazimierczyka spoczęły w sarkofagu. W historii kultu bł. Stanisława otwarcie trumny następowało co najmniej dwa razy.

 

Pierwszy raz w 1780 roku ceremonii otwarcia trumny przewodniczył miejscowy sufragan ks. bp Józef Olechowski w otoczeniu zebranego duchowieństwa i wiernych. Wiadomo, ze sporządzonego wówczas protokołu, że po wyjęciu kilku kostek do relikwiarzy, doczesne szczątki złożono w specjalnej cynowej trumience i urzędowo zamknięto, a następnie złożono w ozdobną, drewnianą, pozłacaną trumnę. Kolejne otwarcie nastąpiło 133 lata później. W 1913 roku ceremonii przewodniczył bp Adam Stefan Sapieha. Po odłączeniu kilku kości, z których jedną Kanonicy Regularni, a inne biskup wziął na przechowanie, złożono szczątki na powrót do trumny wraz z protokołem na pergaminie spisanym w języku łacińskim, a podpisanym przez Księcia Sapiehę i uczestników uroczystości.


imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage