ul. Bożego Ciała 26, 31-059 Kraków, tel. (+48) 12-430-59-95

Parafia Bożego Ciała w Krakowie

1632 r. Tablica pamiątkowa

Ku błogosławionej pamięci Sługi Bożego Stanisława Kazimierczyka, przy tym kościele Kanoników Regularnych świętego Augustyna zakonnika i kapłana niezwykłej pobożności, a od dnia śmierci, która zaszła dnia 3 maja Roku Pańskiego 1489, nieprzerwanie aż do dnia dzisiejszego, dla jego zasług pobożności modłami wiernych przyzwanego, ks. Marcin Kłoczyński, doktor obojga praw i prepozyt, wraz ze swoim konwentem ten ołtarz wzniósł, w którym zachowane w całości relikwie, spoczywające przedtem w drewnianej trumnie pod kamienną posadzką w rogu lewej strony prezbiterium, tuż przy kracie, teraz zaś w cynowej trumnie i w kamiennym sarkofagu tego grobu zostały złożone dnia 9 sierpnia Roku Pańskiego 1632.

1632