ul. Bożego Ciała 26, 31-059 Kraków, tel. (+48) 12-430-59-95

Parafia Bożego Ciała w Krakowie

Kazanie na dzień Bł Kazimierczyka

Kazanie1785

Kazanie na dzień B Kazimierczyka : w Kościele JJ. XX. Kanoników Lateraneńskich Pod Tytułem Nayświętszego Bożego Ciała Na Kazimierzu

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/401112/edition/465935