ul. Bożego Ciała 26, 31-059 Kraków, tel. (+48) 12-430-59-95

Parafia Bożego Ciała w Krakowie

Ołtarz Główny - po gruntownej renowacji

8.11.2014 roku Metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz dokonał ponownego poświęcenia ołtarza głównego w kościele Bożego Ciała na Kazimierzu. Wybitne dzieło polskiego baroku odzyskało blask po czterech latach prac konserwatorskich finansowanych w przeważającej mierze z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz, który wygłosił wygłosił homilię. Metropolicie krakowskiemu towarzyszył przybyły z Rzymu ojciec Giuseppe Cipollini, przełożony generalny kanoników laterańskich, którzy są gospodarzami bazyliki Bożego Ciała nieprzerwanie od 1405 roku. W uroczystości wzięli udział parafianie z krakowskiego Kazimierza, członkowie Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa na czele z jego przewodniczącym prof. Franciszkiem Ziejką, a także konserwatorzy dzieł sztuki pracujący przez cztery lata przy renowacji ołtarza.

Barokowy ołtarz główny w ufundowanym przez króla Kazimierza Wielkiego gotyckim kościele Bożego Ciała powstał około 1634 roku. Monumentalna konstrukcja drewniana ma 22 metry wysokości i 10 metrów szerokości. W centralnej części zdobi ją obraz Pokłon Pasterzy. Historycy sztuki nie mają wątpliwości, że autorem tego olbrzymiego (8 metrów wysokości i 4 metry szerokości) płótna był pochodzący z okolic Wenecji Tommaso Dolabella (1570–1650) – malarz nadworny polskich władców z dynastii Wazów, prekursor włoskiego nurtu w polskim malarstwie barokowym.

W ostatnich latach uwagę specjalistów, w tym członków SKOZK, zwracał fatalny stan ołtarza. Oprócz naturalnych skutków upływu czasu szczególnie niepokoiły ślady działalności drewnojadów. Prace renowacyjne przy ołtarzu głównym rozpoczęto wiosną 2011 roku. Dzięki specjalistycznym zabiegom powstrzymano żerowanie insektów oraz wykonano pełną konserwację estetyczną powierzchni ołtarza, w przeważającej mierze pokrytej złoceniami. Konserwacji poddano dwa obrazy umieszczone w ołtarzu, w tym wspomniany Pokłon Pasterzy. Po odczyszczeniu, uzupełnieniu ubytków i właściwej renowacji obraz ten odzyskał dawną czytelność kompozycji. Korzystając z rozstawionych rusztowań konserwatorzy zajęli się również sklepieniem nad ołtarzem i otaczającymi go ścianami prezbiterium, na których udało się odkryć i uczytelnić renesansowe polichromie łączone z kręgiem najwybitniejszego polskiego malarza doby Odrodzenia – Stanisława Samostrzelnika (zm. 1541). Pracami zespołu konserwatorów kierował Krystyn Kozieł.

Czteroletnia, współfinansowana z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, renowacja ołtarza głównego to kolejny etap kompleksowej odnowy całego kościoła Bożego Ciała. Przed kilku laty zakończono prace przy dachu, wieży i elewacjach świątyni. We wnętrzu konserwację przeszły już barokowe stalle oraz mauzoleum św. Stanisława Kazimierczyka. Wybudowana dzięki mecenatowi królów Kazimierza Wielkiego i Władysław Jagiełły świątynia wymaga jednak dalszych prac. W kolejnych latach konserwatorzy powinni zająć się dalszą częścią prezbiterium oraz nawami główną i bocznymi wraz z ich bardzo bogatym wyposażeniem.

 

 

 Bóg zapłać za złożone ofiary na wnętrze Nowego Tabernakulum!

 

 

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Ołtarz 31 października 2014 r.

oltarz.1.XI.2014

06.07.2014 

2014.07.06

27.04.2014 

2014.04.27

Msze Święte i nabożeństwa

Msze Święte w niedziele i święta
6.30, 8.00, 9.30, 11.00 z udziałem dzieci, 12.15, 16.00, 19.00
Msze Święte w dni powszednie
6.30, 8.00, 12.00, 18.00
Sakrament Spowiedzi
- w czasie każdej Mszy Świętej

Czytaj więcej