ul. Bożego Ciała 26, 31-059 Kraków, tel. (+48) 12-430-59-95

Parafia Bożego Ciała w Krakowie

Chrzcielnica

chrzcielnica

Chrzcielnica, stojąca dawniej między ołtarzem Matki Boskiej Łaskawej i św. Józefa, w latach odnowy posoborowej została przeniesiona do kaplicy Zwiastowania i ustawiona po lewej stronie ołtarza.

 

Jest to naczynie wykonane z brązu w kształcie kielicha z napisem w dwóch wierszach, z których górny łaciński jest fragmentem pozdrowienia Anielskiego (Ave Maria) z monogramem pracowni odlewniczej, a dolny niemiecki jest przeważnie nieczytelny. Pomiędzy wierszami mamy medaliony z wizerunkami Ukrzyżowanego Chrystusa, Matki Boskiej, św. Jana Apostoła i św. Marcina na koniu dzielącego swój płaszcz z ubogim. Chrzcielnica pochodzi z XV wieku.

kaplica zwiastowania chrzecielnica