ul. Bożego Ciała 26, 31-059 Kraków, tel. (+48) 12-430-59-95

Parafia Bożego Ciała w Krakowie

Kruchty

kruchty

Do wnętrza kościoła prowadzą aktualnie trzy wejścia: główne od strony zachodniej i dwa boczne od strony południowej i północnej.

  Wejścia zaopatrzone są pięknymi gotyckimi portalami o ostrołukowym zamknięciu, a także szerokich i bogato profilowanych ościeżach, wykonanymi w pierwszych latach XV wieku. Portale są obudowane renesansowymi kwadratowymi kruchtami. Kruchty, nakryte kopułami na pendentywach i zwieńczone latarniami, wzniesiono w latach 1635-1638 staraniem prepozyta Marcina Kłoczyńskiego. W kruchcie zachodniej przechowuje się, zawieszone na ścianach, stare kościelne drzwi drewniane z gotyckimi okuciami.

Niegdyś kościół miał jeszcze jedno, czwarte wejście od strony południowej, prowadzące wprost do prezbiterium. Zostało ono zamurowane w pierwszej połowie XVII wieku z chwilą ustawiania stalli kanonickich.

 

 

 na zewnatrz plac wolnica