ul. Bożego Ciała 26, 31-059 Kraków, tel. (+48) 12-430-59-95

Parafia Bożego Ciała w Krakowie

Fundator kościoła

monogram kazimierza wielkiego

 

Fundatorem kościoła jest król Kazimierz Wielki, założyciel miasta. Jan Długosz, XV-wieczny kronikarz polski, opowiada, że o lokalizacji oraz wezwaniu kościoła zadecydował wypadek, który wydarzył się niedługo po założeniu miasta.

 

 W oktawie święta Bożego Ciała z kościoła franciszkanów w Krakowie skradziono monstrancję z wystawionym Najświętszym Sakramentem w przekonaniu, że naczynie liturgiczne wykonane jest ze złota. Kiedy okazało się, że monstrancja jest tylko pozłacana i nie przedstawia większej wartości materialnej, złodzieje porzucili ją razem z Hostią świętą w błotnistych zaroślach wsi Bawół. Wieść o kradzieży wnet obiegła cały Kraków. Biskup zarządził publiczne nabożeństwa ekspiacyjne we wszystkich kościołach i trzydniowy post. I oto w pobliżu kościoła św. Wawrzyńca na Kazimierzu, nad bagnem zwanym Mate, zaczęły ukazywać się dniem i nocą niezwykłe światła. Przyciągnięte przez to nadzwyczajne zjawisko dzieci odnalazły monstrancję. Zaraz poinformowano o tym biskupa, który przybył na Kazimierz z całą asystą i w uroczystej procesji przeniósł monstrancję z Najświętszym Sakramentem do Krakowa. Dla upamiętnienia wydarzenia król Kazimierz polecił, aby dokładnie w miejscu odnalezienia monstrancji stanął kościół parafialny nowo założonego miasta i aby nosił on wezwanie Bożego Ciała.29 679 50,nr 662

Historycy zaliczyli podanie Długosza do legend pochodzenia późniejszego, wiążąc je z grupą opowiadań o cudownych, krwawiących hostiach. Ale kto wie, czy opowieść zapisana przez mistrza Jana, ubarwiona naturalnie w swojej treści, rzeczywiście nie nosi w sobie śladów pamięci o jakiejś profanacji Najświętszego Sakramentu, która tu miała miejsce na krótko przed założeniem miasta.

zakrystia obraz znalezienie NS

zakrystia obraz precesja po NS