ul. Bożego Ciała 26, 31-059 Kraków, tel. (+48) 12-430-59-95

Parafia Bożego Ciała w Krakowie

8 stycznia 2015 Pogrzeb Ks. Stefana Ryłko CRL

ks.stefan.rylko


Bardzo licznie pożegnaliśmy w Krakowie Współbrata ks. prof. Stefana Ryłkę CRL. Uroczystościom pogrzebowym w Bazylice Bożego Ciała i na Cmentarzu Rakowickim, przewodniczył Ks. kard. Stanisław Dziwisz.

Tradycyjnie na Mszy św. żałobnej uczestniczyło Arcybractwo Pięciu Ran Pana Jezusa i Adoracji Najświętszego Sakramentu.

 


 1. Słowo: Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz      


 

 2. Homilia: Ks. Stanisław Więzik CRL              pdf button


 

 3. Słowo: Opat Ks. Giuseppe Cipollini CRL     


 

 4. Słowo: Ks. Marian Szczecina CRL, Wizytator      


 

 Jutrznia żałobna                                         


 

 

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

 

KS. PROF. DR HAB. STEFAN RYŁKO KANONIK REGULARNY LATERAŃSKI
Długoletni pracownik krakowskiej Kurii Metropolitalnej. Prawnik. Historyk Kościoła. Hagiograf. Zasłużony badacz dziejów klasztoru i kościoła Bożego Ciała. Kapłan odznaczający się niezwykłą pobożnością i pracowitością, wrażliwością na potrzeby bliźnich, oddany całkowicie sprawom Kościoła oraz wspólnoty zakonnej. Przeżył lat 91, w zakonie 72, w kapłaństwie 66.
Urodził się 10 czerwca 1923 r. w Ujsołach. Syn Ludwika i Klotyldy z d. Kocoń.
Do Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie wstąpił 4 lutego1943 r. i tam rozpoczął nowicjat. Polecał go ks. prof. dr hab. Ignacy Różycki. Magistrem nowicjatu był ks. Stefan Zagrodzki (1944-1946), a następnie ks. Teofil Widełka (1946-1949)
Śluby zakonne czasowe złożył - 21 kwietnia 1944 r. w kościele Bożego Ciała, a śluby uroczyste - 21 kwietnia 1947 r.
W latach 1945-1950 odbył studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Święcenia:
Niższe –
Subdiakonat – 20 lutego 1949 r. - bp Stanisław Rospond
Diakonat – 2 kwietnia1949 r.
Prezbiterat – 3 lipca 1949 r. - bp Stanisław Rospond w kościele salezjanów na Dębnikach.
Prymicje w rodzinnej parafii w Ujsołach - 10 lipca 1949 r.
W latach 1949-1950 – był wikariuszem i katechetą w Krakowie, następnie pracował w Drezdenku w latach 1950-1957, tam też tworzył duszpasterstwo parafialne w Rąpinie k. Drezdenka - 1955.
Następnie pracował w Gietrzwałdzie jako wikariusz i katecheta 1957-1961. Zbierał również materiały do dziejów objawień Matki Bożej, parafii i rozbudowy kościoła. W roku 1961 powrócił do Krakowa i pracował w Kurii Biskupiej do 1963 roku.
W roku 1963 – został mianowany proboszczem w parafii w Gietrzwałdzie i Referentem Sanktuariów Maryjnych diecezji warmińskiej – urząd ten sprawował do roku 1967.
W 1967 roku ponownie wraca do Krakowa, by dalej pracować w Kurii Biskupiej – w Sądzie Metropolitalnym. Pracuje też w Referacie ds. Kanonizacyjnych do roku 2007.

Stopnie i tytuły naukowe:
1950 - Magister teologii . Praca magisterska: Modlitwa u Tertuliana.
1968 - Doktor teologii. Rozprawa: Dzieje parafii Gietrzwałd na Warmii po rok
1877 - Promotor: ks. prof. dr hab. Eugeniusz Wyczawski.
Promocja: 24.I.1972 r.
1997 - Doktor habilitowany teologii. Rozprawa: Droga do kanonizacji bł.
Stanisława Sołtysa zwanego Kazimierczykiem.
Promocja: 8.V.1998 r.
Sędzia Sądu Metropolitalnego i Referent ds. procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych w diecezji krakowskiej, w archidiecezji lwowskiej.
Postulator beatyfikacji i kanonizacji wielu błogosławionych i świętych polskich.
Na szczeblu diecezji prowadził lub brał udział w przygotowaniu wielu procesów kanonizacyjnych w tym: św. Stanisława Kazimierczyka CRL, św. Jadwigi Królowej, św. Rafała Kalinowskiego, św. Jana Sarkandra, św. Szymona z Lipnicy, Św. Siostry Faustyny, św. Brata Alberta Chmielowskiego, Bł. Anieli Salawy oraz Józefa Bilczewskiego i Zygmunta Gorazdowskiego, Sł. B. Hanny Chrzanowskiej, Rozalii Celakówny, Matki Walentyny Łempickiej, Matki Marii od Krzyża Morawskiej, Marty Wieckiej – siostry miłosierdzia, Matki Celiny Borzęckiej i wielu innych.
Mianowany Wicepostulatorem w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II.
Instruktor w procedurze koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Bożej w kościele w Gietrzwałdzie (1967) oraz w kościele Bożego Ciała w Krakowie (2007)
Instruktor w postępowaniu kanonicznym o nadanie tytułu Bazyliki Mniejszej kościołowi w Gietrzwałdzie (1970) oraz kościołowi Bożego Ciała w Krakowie (2005).
Wybitny znawca prawa kanonicznego w zakresie spraw małżeńskich oraz spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych. Znawca języka łacińskiego.
Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu hagiografii, historii Kościoła, historii zakonu kanoników regularnych laterańskich.
Zmarł w Krakowie, 2 stycznia 2015 roku o godzinie 18.45, w wieku 91 lat.

 

Zobacz:
- wybrane dzieła napisane przez Ks. Stefana Ryłko CRL [link]

- Opis z Gościa Niedzielnego [link]

- pamiątka Prymicji Ks. Stefana Ryłki CRL [link

Msze Święte i nabożeństwa

Msze Święte w niedziele i święta
6.30, 8.00, 9.30, 11.00 z udziałem dzieci, 12.15, 16.00, 19.00
Msze Święte w dni powszednie
6.30, 8.00, 12.00, 19.00
Sakrament Spowiedzi
- w czasie każdej Mszy Świętej

Czytaj więcej