ul. Bożego Ciała 26, 31-059 Kraków, tel. (+48) 12-430-59-95

Parafia Bożego Ciała w Krakowie

2015 Uroczystość Bożego Ciała

27


4 czerwca 2015 roku w bazylice Bożego Ciała w Krakowie obchodziliśmy odpust parafialny z racji uroczystości Najświętszego Ciała i krwi Pana Jezusa. Sumę odpustową o godzinie 12.15 odprawił oraz homilię wygłosił proboszcz parafii, ks. Piotr Walczak CRL.
O godzinie 17:00 rozpoczęły się uroczyste nieszpory eucharystyczne, którym przewodniczył nowy opat tyniecki, o. Szymon Hiżycki OSB. Bezpośrednio po nieszporach wyruszyła procesja po ulicach Kazimierza. Uczestniczyli w niej przedstawiciele wspólnot zakonnych z naszej parafii, oraz księża z dekanatu. Po procesji homilię pod ostatnim ołtarzem wygłosił ojciec opat Szymon Hiżycki OSB. Za przygotowanie ołtarzy dziękujemy Arcybractwu Adoracji Najświętszego Sakramentu, Wspólnocie Neokatechumenalnej z naszej parafii, Zakonowi Bonifratrów św. Jana Grandego oraz klerykom i nowicjuszom z naszego zakonu. Po zakończeniu uroczystości w refektarzu zakonnym ugościliśmy jej uczestników na kolacji odpustowej.

 

 

 

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

 

Chociaż jestem Krakowianin z krwi i kości i z dziada pradziada, to jeszcze w Krakowie nigdy w życiu nie byłem na piękniejszej procesji jak dzisiaj na Kazimierzu w Farze Bożego Ciała, po godzinie 17:00 - oczywiście poszedłem też z powodów chęci przeżycia religijnego tej uroczystości, ale także z powodu polowania na fotki i film, oraz oczywiście zachwycić się pięknem tej uroczystości ;) - nie zawiodłem się, ba - nawet stokroć było piękniej niżeli jo przypuszczałem :D ;) ; Krakowiaki i Krakowianki w pięknych strojach oraz Bractwo Pięciu ran Pana Jezusa, zabytkowe feretrony i chorągwie i pan Jezus w Barokowej pięknej Monstrancji, Zabytkowe otoczenie, dzwony, Przepiękne szafirowe niebo i ciepłe popołudniowe słoneczko, śpiew ludu i Orkiestra z Akompaniamentem Organów na sam koniec "Ciebie Boga wysławiamy", a ukoronowaniem tego było Uroczyste "Boże coś Polskę" - Jak Ryknęły całą Mocą Organy i Orkiestra to stałem, płuca i krtań wypluwałem, łzy naleciały mi do oczy a po plecach przeszły wielkie Ciary..... Boże - coś Fantastycznego :D A to wszytko znajdziecie na tym filmie ;)

Oh God, I have never in my life I've been on the most beautiful procession as today at the Kazimierz district in the Basilica of Corpus Christi in Kraków, after 17: 00 - of course, I went with the reasons for the desire to experience the religious celebration, but also due to hunting for photos and video, and, of course, delight in the beauty of this celebration ;) - I was not disappointed - even a hundredfold was more beautiful than I had imagined :D ;) ; Krakowian's in folk costumes and old Brotherhood of the five wounds of Lord Jesus, historical pictures and banners and the Lord Jesus in the beautiful Baroque Monstrance, historic surroundings, bells, beautiful sapphire skies and warm afternoon sun, backing vocals and Orchestra with Organ Accompaniment at the end of the "Te Deum", and this was the culmination of a Solemn "God save Poland" - like Organ and Orchestra instrument emphatically Roared it I became , the lungs and larynx spit out, I had tears in my eyes and the back have great Shivers ... God ... - something Fantastic :D ; And that everything is on this film ;)

 

 

Msze Święte i nabożeństwa

Msze Święte w niedziele i święta
6.30, 8.00, 9.30, 11.00 z udziałem dzieci, 12.15, 16.00, 19.00
Msze Święte w dni powszednie
6.30, 8.00, 12.00, 19.00
Sakrament Spowiedzi
- w czasie każdej Mszy Świętej

Czytaj więcej