ul. Bożego Ciała 26, 31-059 Kraków, tel. (+48) 12-430-59-95

Parafia Bożego Ciała w Krakowie

9 grudnia 2018 r. - 2 Niedziela Adwentu

adwent21. Dzisiaj 2 Niedziela Adwentu

2. We wszystkich kościołach naszej Ojczyzny modlimy się dzisiaj za Kościół Katolicki na Wschodzie. Dziękujemy za modlitwy i za pomoc materialną którą wiele razy w ciągu roku okazujecie względem Kościoła na Wschodzie

3. Dziś po wszystkich Mszach Św. kwesta na rzecz Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta.

4. Przez cały Adwent Msza Św. Roratnia jest odprawiana od poniedziałku do soboty o godz. 6.30.

5. W środę Msza Święta dla chorych i w intencji chorych o godzinie 16.00.

6. W przedsionkach Bazyliki można nabywać świece „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Ofiary są przeznaczone na pomoc dzieciom z najbiedniejszych rodzin. Bardzo serdecznie prosimy o pomoc dla najuboższych rodzin. Do nabycia są także opłatki wigilijne.

7. Zachęcamy do podjęcia różnych dzieł miłosierdzia w czasie Adwentu. Przez cały ten okres w naszej bazylice będzie trwała zbiórka żywności dla rodzin najbardziej potrzebujących z naszej parafii. Dary można składać w zakrystii. Do tego celu zostały przygotowane specjalne torby, które są wyłożone przy ołtarzu Jezusa Miłosiernego.

8. W Zakrystii do nabycia są kartki pocztowe z wizerunkiem kościoła, przewodniki w różnych językach, kalendarz parafialny na 2019 rok a także Tygodnik Katolicki Niedziela, Gość Niedzielny. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

9. Składamy serdeczne „Bóg zapłać" za ofiary złożone na potrzeby naszej Parafii i Klasztoru. Dziękujemy za ofiary indywidualne przeznaczone na prace prowadzone przy naszej Bazylice. W przyszłą niedzielę zbiórka na pokrycie wkładu własnego parafii do dotacji na renowację bazyliki. Wynosi on w tym roku 178 tyś. zł.

10. Z naszej Rodziny Parafialnej odeszła do wieczności + Janina Mach z ul. Starowiślnej. Polećmy ją Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek…

11. Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Razem z Matką Najświętszą trwajmy w oczekiwaniu na Boże Narodzenie.