ul. Bożego Ciała 26, 31-059 Kraków, tel. (+48) 12-430-59-95

Parafia Bożego Ciała w Krakowie

Kult Błogosławionego wg ks. Ryłko

 


Droga do kanonizacji bł. Stanisława Sołtysa
zwanego Kazimierczykiem

 

W s t ę p

 

R o z d z i a ł I
Kult bł. Stanisława Kazimierczyka od czasu jego śmierci aż po rok 1534

 

R o z d z i a ł II
Kult bł. Stanisława Kazimierczyka w latach 1534 - 1634.


R o z d z i a ł III
Kult bł. Stanisława Kazimierczyka w latach 1634 - 1767

 

R o z d z i a ł IV
Kult oddawany bł. Stanisławowi Kazimierczykowi w latach 1767 - 1969

 

R o z d z i a ł V
Starania u Stolicy Apostolskiej o urzędowe zatwierdzenie kultu
bł. Stanisława Kazimierczyka

 

R o z d z i a ł VI
Starania o kanonizację bł. Stanisława Kazimierczyka

 

Drogi Czytelniku,

Bł. Stanisław Sołtys zwany Kazimierczykiem

 

Ks. Stefan Ryłko CRL

Kraków, 27 września 1996 r.
w 533 rocznicę jego urodzin.

 

 

pdf button - pobierz...