ul. Bożego Ciała 26, 31-059 Kraków, tel. (+48) 12-430-59-95

Parafia Bożego Ciała w Krakowie

List Opata Dunoyer CRL

List Opata Dunoyer CRL

Drodzy Parafianie,

w każdym czasie historii Kościoła, Bóg stawia na naszej drodze osoby, które swoim świadectwem wiary umacniają nas na drodze ku świętości. Osoby te dając świadectwo swojej świętości, tym samym udowadniają, że Bóg istnieje, że jest obecny w naszym życiu rodzinnym, społecznym, oraz parafialnym.

Świętość, to cel naszego ziemskiego pielgrzymowania, bowiem świętość to nic innego jak zjednoczenie się z Bogiem. Takie jest nasze powołanie - dążyć do świętości. Nie jest łatwo zostać świętym. Dzieje się tak dlatego, że Pan Bóg jest niezwykle wymagający i nie uznaje kompromisów. Stąd stawia od czasu do czasu na naszej drodze ku zbawieniu, szczególnie wybitne osoby, które swoją świętością wspomagają nasze pielgrzymowanie ku zbawieniu. Te osoby Kościół Katolicki ogłasza świętymi, aby ich życie dać za wzór do naśladowania.

Pragnę z wielką przyjemnością powiadomić Was, drodzy parafianie, że na waszej drodze ku świętości Kościół pragnie postawić jako wzór do naśladowania osobę błogosławionego Stanisława Kazimierczyka, Kanonika Regularnego Laterańskiego, który żył w Krakowie w klasztorze Bożego Ciała, w latach 1433 - 1489. Proces kanonizacyjny błogosławionego Stanisława Kazimierczyka w Watykanie dobiega końca, stąd w nieodległym czasie możemy spodziewać się kanonizacji, tzn. powszechnego ogłoszenia go świętym.

Jest to wielka radość dla mnie jako postulatora Konfederacji, radość dla całej Konfederacji Kanoników Regularnych Św. Augustyna, dla Kanoników Regularnych Laterańskich, a szczególnie dla Kościoła w Polsce i dla was, drodzy parafianie. Wasza parafia jest w sposób szczególny powiązana z osobą błogosławionego Stanisława Kazimierczyka, bowiem był on członkiem Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich, a właśnie tym zakonnikom została powierzona posługa duszpasterska w waszej parafii. To właśnie w waszej parafii, dzięki księżom kanonikom, wciąż są przekazywane ideały, którymi żył błogosławiony Stanisław Kazimierczyk. A jest on szczególnym błogosławionym, ponieważ na własnej drodze ku świętości postawił na pierwszym miejscu Jezusa Eucharystycznego. To właśnie Eucharystia umacniała go w życiu zakonnym, zbliżała go do Boga. Szczególna miłość do Najświętszego Sakramentu owocowała łaskami od Boga, nie tylko w życiu samego błogosławionego, ale również w życiu współbraci zakonnych klasztoru krakowskiego oraz parafian parafii Bożego Ciała w Krakowie. Ta wielka siła Najświętszego Sakramentu może również zagościć w waszych sercach. Wystarczy otworzyć się na Bożą łaskę, otworzyć, tzn. chcieć ją otrzymać. Miłość jaką otrzymał nasz błogosławiony Kazimierczyk zawdzięcza szczególnej adoracji Najświętszego Sakramentu. W ciągu całego swojego życia, błogosławiony Stanisław Kazimierczyk akcentował i propagował kult do Najświętszego Sakramentu. Widział w Nim prawdziwego Boga, realnie „tu i teraz" obecnego wśród nas.

Drodzy Parafianie, pragnę zachęcić Was do licznego uczestnictwa w peregrynacji relikwii błogosławionego Stanisława Kazimierczyka. Już za kilka dni, do waszej parafii uroczyście przybędą relikwie błogosławionego. Będzie to czas, kiedy będziecie mogli przybliżyć sobie sylwetkę naszego błogosławionego Kazimierczyka, ale również czas na szczególną adorację Najświętszego Sakramentu, którego gorliwym czcicielem był nasz błogosławiony. Stąd w programie peregrynacji relikwii szczególny akcent będzie kładziony na Eucharystię.
Nawiedzenie relikwii naszego błogosławionego to czas szczególnych łask w waszej parafii. Sam błogosławiony Kazimierczyk jest czczony jako ten, który uzdrawia. Dzięki Bogu, mogłem w szczególny sposób uczestniczyć w procesie kanonizacyjnym. Poznałem szczegóły z życia naszego błogosławionego oraz liczne świadectwa cudów za jego wstawiennictwem. Co roku, aż do dnia dzisiejszego, Pan Bóg udziela szczególnej łaski cudów wybranym czcicielom błogosławionego Kazimierczyka, w ostatnim czasie nie tylko cudów uzdrowień na ciele, ale szczególnie cudów o charakterze duchowym. We współczesnym świecie narastają problemy duchowe. Wykorzystajmy nadchodzącą peregrynację do wypraszania łask duchowych za wstawiennictwem błogosławionego Kazimierczyka. Prośmy go, w obecności Najświętszego Sakramentu o szczególną ochronę duchową jaką każdy z was potrzebuje.

Wszystkie parafie, w których posługują współbracia błogosławionego Kazimierczyka, są parafiami wyróżnionymi, dlatego że to właśnie do Was jako pierwszych przybywają relikwie wielkiego orędownika Eucharystii. Mam nadzieję, że w krótkim czasie Kościół Powszechny ogłosi go świętym. Dlatego proszę was, abyście modlili się podczas tej peregrynacji relikwii o pomyślne zakończenie procesu kanonizacyjnego. Jest to wielkie wyróżnienie dla Polski, diecezji krakowskiej, Księży Kanoników Regularnych Laterańskich oraz Waszej parafii, gdzie kult Najświętszego Sakramentu, jakim żył nasz błogosławiony Kazimierczyk, nadal jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Wydaje mi się, że nadzwyczajny kult Najświętszego Sakramentu powinien być elementem charakterystycznym, który wyróżnia współcześnie żyjących Kanoników polskich na tle całej Konfederacji. Ich wkład w szerzenie kultu Najświętszego Sakramentu jest dostrzegany nie od dziś. Świadczy o tym chociażby historia klasztoru i Bazyliki Bożego Ciała w Krakowie, gdzie znajduje się ołtarz z relikwiami błogosławionego Kazimierczyka.

Drodzy Parafianie, jeszcze raz gorąco Was zachęcam do licznego uczestnictwa w peregrynacji relikwii. Dokładny plan uroczystości przedstawi Wam wasz Ks. Proboszcz. Liczę na Waszą obecność, a szczególnie na wasze modlitwy w intencji szybkiego i pomyślnego zakończenia procesu kanonizacyjnego. Niechaj gorliwość kultu Najświętszego Sakramentu w Waszej parafii za przyczyną błogosławionego Stanisława Kazimierczyka nieustannie wzrasta.

Niech Pan Bóg Wam błogosławi + w imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego.

Rzym, 26 sierpnia 2009.