ul. Bożego Ciała 26, 31-059 Kraków, tel. (+48) 12-430-59-95

Parafia Bożego Ciała w Krakowie

Chór Cantus Firmus

cantus firmus
Chór kameralny Cantus Firmus otrzymał imienne zaproszenie od Generalnego Postulatora Konfederacji CRL Ks. Opata Emilio Dunoyer w Rzymie do uczestnictwa w liturgii watykańskiej uroczystości kanonizacyjnej naszego rodaka Błogosławionego Stanisława Kazimierczyka.

 

Dyrygent Elżbieta Turostowska wspomina:
" To dotychczas najwyższe uznanie naszej pracy i wysiłku ku zakorzenieniu się w świadomości ludzi z bliska i z daleka, faktu istnienia na zachodnich ziemiach pięknego, staropolskiego miasteczka Drezdenko, którego historia sięga XIV wieku. Ze względów ekonomicznych wyjazd chóru został zorganizowany w formie pielgrzymki, co dało możliwość zaprezentowania drezdeneckiego zespołu w wielu wyjątkowych miejscach.

Pierwszym miejscem, w którym zaśpiewał chór był Asyż, nazywany przez wielu Miastem Pokoju. Powiadają, że nawet ludzie niewierzący i niewrażliwi na sztukę wyjeżdżają z Asyżu pod jego urokiem, że miasto św. Franciszka napełnia przybysza uczuciem szczęścia. Przepełnieni pozytywnymi wrażeniami byli też chórzyści, którzy zaśpiewali na Mszy św. w Bazylice Patriarchalnej Santa Maria degli Angeli, nawiedzili dwukondygnacyjną Bazylikę św. Franciszka z kryptą, w której złożono ciało świętego i wnętrzach z bajeczną galerią fresków największych XIII - wiecznych mistrzów włoskich szkół: pizańskiej, florenckiej, rzymskiej i sieneńskiej oraz Bazylikę św. Klary, gdzie w kościele podziemnym znajdują się relikwie świętej. Kolejne, pracowite dni spędziliśmy w wiecznym mieście - Rzymie.

16 października to dla Polaków wyjątkowy dzień – wspominamy wybór na Stolicę Piotrową naszego rodaka, Kardynała Karola Wojtyłę. Tego dnia na Placu św. Piotra tworzyły się kilometrowe kolejki przed wejściem do grobów papieskich. Cantus Firmus nawiedził grób Jana Pawła II, by tam pochylić się i oddać w imieniu naszej drezdeneckiej społeczności hołd temu, który prowadził nas ku wolności. Członkowie Chóru udzielili wywiadu do Radia Watykańskiego oraz Telewizji Polskiej. W godzinach przedpołudniowych na Placu św. Piotra w Watykanie odbyła się próba generalna uroczystości kanonizacyjnych z udziałem wszystkich osób związanych bezpośrednio z niedzielnym wydarzeniem. Nasz chór reprezentowała p. dyrygent Elżbieta Turostowska. W sobotni wieczór w Bazylice św. Piotra w Okowach rozpoczęły się Uroczyste Nieszpory przed kanonizacją Błogosławionego Stanisława Kazimierczyka, na które przybyli zakonnicy CRL z całego świata.
W czasie Nieszporów chór zaśpiewał:

 • Mikołaj Gomółka Nieście chwałę mocarze – psalm 29 w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego,
 • Jarosław Raczek Pieśń Radosną - tekst: brat Marek M. Urbaniak FSC,
 • Ks. Stanisław Świś: Hymn do Błogosławionego Stanisława Kazimierczyka – Oto dzisiaj wyławiamy
 • Confitemini Domino,
 • Edward Elgar - Ave verum, z organami
 • Głoś imię Pana
 • oraz Modlitwa o pokój – utwór zadedykowany papieżowi Janowi Pawłowi II.

Chórzyści to pasjonaci – lubią śpiewać i chcą to robić dobrze. Gdy podziwialiśmy wnętrze Panteonu, świątyni dawniej poświęconej wszystkim bogom, później przekazanej papieżowi, na gest p. dyrygent zaśpiewaliśmy pieśń O Matko Łaskawa. Co to był za efekt! Nagle wszystko ucichło, ludzie otoczyli nas i słuchali. A głos niósł się przepięknie, miękko obiegał świątynię i unosił się ku niebu. Dosłownie ku niebu, bo kopuła Panteonu ma w środku otwór o 9m średnicy. Nasi pielgrzymi opowiadali, że słuchający byli autentycznie zachwyceni.

Kolejny dzień, 17 października przyniósł moc wrażeń. Wstaliśmy ok. godz. 5.00, by dotrzeć na czas na teren Państwa Watykańskiego. Tam wejście na Plac św. Piotra wiąże się ze szczegółową kontrolą służb papieskich, a w związku z tym, iż chór był w tzw. strefie zero, tzn. w bezpośrednim sąsiedztwie papieża, przeszliśmy dokładną kontrolę. Na Placu byliśmy od godz. 8.00, by uczestniczyć w Uroczystej Prezentacji Sylwetek Błogosławionych wyniesionych tego dnia przez Kościół na ołtarze: Stanisław Kazimierczyk – Polak, Andre Bessette, Candida Maria de Jesus Cipitria y Barriola, Mary of the Cross MacKillop, Giulia Salzano, Battista Camilla da Varano. W czasie prezentacji Błogosławionych śpiewał chór z Australii, Filipin i Polski. Nasz kraj reprezentował chór kameralny Cantus Firmus z Drezdenka /wraz z organistą z Bazyliki Bożego Ciała w Krakowie Jarosławem Raczkiem/.
Chór śpiewał z organami Hymn: "Oto dzisiał wysławiamy Ciebie Ojcze Stanisławie", zaś rys historyczny o Polaku przekazał całemu światu zakonnik ks. Jarosław Klimczyk CRL /z Drezdenka/. [teksty] Od godz. 10.00 uczestniczyliśmy w Liturgii Eucharystycznej na Placu św. Piotra w Watykanie, podczas której Ojciec Święty Benedykt XVI kanonizował nowych świętych. W czasie Mszy św. Kanonizacyjnej śpiewał chór watykański wraz z chórami z Filipin, Australii i Polski. Po uroczystościach kanonizacyjnych zostaliśmy zaproszeni przez Kanoników Regularnych Laterańskich na obiad w Watykanie, w którym uczestniczyli również wyjątkowi goście ks. Kardynałowie: Stanisław Dziwisz, Franciszek Macharski i para prezydencka Anna i Bronisław Komorowscy.

Następnego dnia, 18 października o godz. 10.00 w Bazylice św. Piotra w Watykanie, jednym z najważniejszych miejsc chrześcijaństwa, przy ołtarzu Katedralnym została odprawiona Msza św. Dziękczynna dla Polaków. Liturgii przewodniczył ks. Kardynał Stanisław Dziwisz w asyście kardynałów Franciszka Macharskiego, Stanisława Ryłko, Kazimierza Nycza i Arcybiskupa Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Chór Cantus Firmus był odpowiedzialny za oprawę muzyczną tego wydarzenia.
Chór wykonał utwory:

 • Jarosław Raczek Pieśń Radosną - tekst: brat Marek M. Urbaniak FSC,
 • Kyrie eleison, 
 • Alleluja,
 • Gaude Mater Polonia,
 • psalmy z muzyką Mikołaja Gomółki w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego: Nieście chwałę mocarze i Radujcie się, Głoś imię Pana,
 • Edward Elgar Ave verum, z organami
 • Pan jest mocą,
 • Po górach dolinach oraz Modlitwę o pokój.

Warto nadmienić, że o zaśpiewanie Psalmu responsoryjnego 89 została poproszona p. Elżbieta Turostowska. Wszystko wypadło przepięknie. Zespół po Mszy św. spotkał się z Kardynałem Stanisławem Dziwiszem, który wyraził się bardzo pozytywnie o śpiewaniu chóru i interpretacji wykonywanych utworów. Również inni księża koncelebrujący mszę wyrażali swoje uznanie, gdy po mszy na nasz widok klaskali i słyszeliśmy „grazie, grazie”.

Nasz śpiew zabrzmiał również w innych bazylikach patriarchalnych: Bazylice św. Jana na Lateranie, Bazylice św. Pawła za Murami, Bazylice Santa Maria Maggiore. Wieczorem zaśpiewaliśmy w miejscu wyjątkowym dla chrześcijan i szczególnym dla każdego chórzysty – Katakumbach Kaliksta, gdzie pochowana jest św. Cecylia, patronka chórów. Zaprezentowanie się chóru Cantus Firmus w Watykanie stało się wielkim wydarzeniem na skalę międzynarodową i fakt, że chór pochodzi z Drezdenka, małego polskiego miasteczka, powinien cieszyć i wprawiać w dumę każdego, komu całkiem zwyczajnie zależy na prezentowaniu fantastycznych możliwości niewielkiego zespołu działającego w naszym mieście. Ponadto chór zaśpiewał w romańsko-bizantyjskiej świątyni – Bazylice św. Antoniego w Padwie oraz mieście położonym na 118 wyspach – Wenecji. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Mariazell, położonym wysoko w Alpach Sanktuarium Madonny z Mariazell nazywanej Wielką Matką Łaskawą Austrii, Możną Panią Węgier oraz Matką Narodów Słowiańskich, co świadczy o wielonarodowościowym charakterze tego sanktuarium.

 

Chór dziękuje wszystkim, którzy wsparli finansowo możliwość udzielenia pozytywnej odpowiedzi na zaproszenie z Watykanu. W sposób szczególny składamy serdeczne podziękowania Kanonikom Regularnym Laterańskim, którzy obdarzyli chór zaufaniem i zaprosili na Uroczystości Kanonizacyjne Błogosławionego Stanisława Kazimierczyka w Watykanie."

Kierownik artystyczny, dyrygent Elżbieta Turostowska